Email: info@rekruter.si Mob: + 386 51 350 440 Naslov: Litostrojska 44d, 1000 Ljubljana 
BLOG: Rekruterjeva napoved za 2022: visoka konkurenca za pridobitev najboljših


Tomaž je pred 6 dnevi napisal 

Za nami je zelo turbulentno leto, ki je vplivalo tudi na področje zaposlovanja. Večina slovenskih podjetij se trenutno srečuje s pomanjkanjem kadrov, ne le pri deficitarnih poklicih, ampak tudi širše. Iskanje in selekcija kadra je postalo težavno za različne panoge in vsaka se po svoje sooča z izzivi tega časa. Kaj vse to napoveduje za leto 2022? Kdo bo zmagal v tekmi za najboljše kadre?

Koronakriza je s skoraj popolno ustavitvijo gostinstva in turizma kader iz tega sektorja preusmerila v druge panoge. Nekateri zaposleni se do danes niso vrnili nazaj v primaren poklic, kar je še otežilo delovanje te industrije, hkrati pa je ta neprimerna za zaposlovanje kadra iz tretjih držav, saj je za delo z ljudmi znanje jezika nujen pogoj.

Pomanjkanje tehničnega kadra ostaja izziv za podjetja

S posebnimi izzivi se soočajo tudi proizvodna podjetja, ki zaposlujejo kader za večizmensko delo. Ker je ponudbe dela na trgu veliko, se lažje najdejo priložnosti z ugodnejšim delovnim časom, kar kandidati seveda izkoristijo. Prav tako je velik manko pri tehničnih profilih, od vzdrževalcev pa vse do izkušenih razvojnikov, ki so v nekaterih podjetjih tako rekoč znanstveniki, ki skrbijo za razvoj produktov na globalni ravni.

Dejstvo je, da naš izobraževalni sistem ni poravnan s potrebami na trgu dela in posledično šole ter fakultete ne zagotavljajo dovolj tehničnega kadra. S še večjimi težavami se srečujejo delodajalci v IT sektorju, sploh na razvojnem delu. Zaradi pomanjkanja kadra so v zadnjih treh letih plačna pričakovanja teh kandidatov poskočila za skoraj 40%. Razumljivo, saj je na trgu ogromno priložnosti in malo kandidatov, ki imajo, kadar se odločijo za menjavo zaposlitve, na mizi več ponudb različnih delodajalcev. Plača je sicer le eden od kriterijev, ki poleg odnosov, zanimivosti projektov, dobre ekipe in lokacije (možnost dela od doma), igrajo pomembno vlogo pri odločitvi posameznikov za menjavo zaposlitve.

 

"Gospodarski rezultati so boljši od pričakovanj, kar vzpostavlja potrebe po usposobljenem in dostopnem kadru."

 

Izzivi, s katerimi se soočajo delodajalci, so posledica boljših gospodarskih rezultatov od pričakovanih napovedi – preseženi so bili rezultati pred epidemijo, rast v zadnjem četrtletju 2021 je bila višja od Umarjeve napovedi. Na trgu dela se je pojavilo veliko več ponudbe, kot je bilo povpraševanja. Pričakovanja glede leta 2022 ostajajo v jesenskih okvirjih, kar pomeni 4,7-odstotno rast obsega BDP-ja. Če se bodo predvideni trendi realizirali, bodo gospodarskim razmeram sledile potrebe po usposobljenem in dostopnem kadru.

Kaj to pomeni za delodajalce in agencije, ki se ukvarjamo z iskanjem novih potencialov?

Trenutno so na trgu dela v poziciji moči iskalci novih priložnosti, podjetja pa med seboj tekmujejo za njihovo pozornost. Vprašanje je torej, kako jih prepričati, da je naše oz. vaše podjetje pravo zanje?

Najnovejše mednarodne raziskave razvitega sveta kažejo, da so na vrhu lestvice zadovoljstva zaposlenih odnosi s sodelavci in odnos z neposredno nadrejenim. V prvi vrsti bo zaradi konkurenčnosti trga treba poskrbeti za svojo ekipo in ohraniti dobro in kvalitetno jedro. Če so zaposleni v podjetju zadovoljni, to povedo tudi svojemu krogu znancev, kar poleg načrtnega oglaševanja gradi ugled delodajalca. Tovrsten ugled je izredno pomemben, kadar potrebujemo sveže moči, ko želimo dodatno prepoznavnost na trgu in postati privlačen delodajalec za tiste, ki so še neodločeni. Dober ugled podjetja kot delodajalca je ključnega pomena za začetek pogovorov s potencialnimi kandidati. Kot headhunting agenciji se nam nemalokrat zgodi, da dobri kandidati ne želijo nadaljevati pogovora, če je potencialno podjetje na slabem glasu.

 

"Po mednarodnih raziskavah imajo na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu največji vpliv odnosi s sodelavci in odnos z neposredno nadrejenim."

 

In kako se lotiti tega v praksi?

Pozitiven primer dobre prakse je proizvodno podjetje iz Maribora s 100 zaposlenimi. Težje fizično delo je veliko zaposlenim povzročilo težave s hrbtom in hrbtenico, zaradi česar so zaposlili interno fizioterapevtko, ki na dnevni bazi skrbi za dobro počutje svojih sodelavcev. Kljub temu da bi lahko zaposleni našli delo drugje, so skoraj vsi zaposleni pripadni podjetju že več kot 15 let in ne beležijo negativne fluktuacije.

Drug primer so IT podjetja, ki morajo tekmovati med sabo za pozornost najboljših kadrov. Tekmovanje se odvija na parketu »kdo da več«. Poleg ponujanja boljših pogojev dela in boljše opreme podjetja zmagujejo s prilagodljivostjo in posluhom za želje kandidatov. Prepričajo jih lahko z najnovejšimi tehnologijami, napredno pisarniško opremo, športnimi aktivnostmi, sproščenimi kotički za druženje, kreativnimi teambuildingi, fleksibilnostjo glede delovnega časa in lokacije dela ter drugimi pristopi, ki so vedno usmerjeni v zaposlene in njihovo dobro počutje. S tovrstnim odnosom delodajalec svojim zaposlenim pokaže, da mu je mar zanje.

Z dobrimi odnosi se dviguje produktivnost ekipe in izboljšujejo rezultati podjetja

Če povzamemo - napovedi za trg dela so pozitivne, saj to pomeni, da podjetja rastejo, se širijo in posledično zaposlujejo. Konkurenca za pridobitev dobrega kadra bo še vedno visoka, zato se bodo morala podjetja prilagoditi novim razmeram in začeti prodajati prosta delovna mesta. Z dobro ponudbo se bo tudi povpraševanje povečalo.

Veliko uspeha v tekmi za najboljše kadre!

#najboljšisoznami

Email: info@rekruter.si    Mob: + 386 51 350 440     Naslov: Litostrojska 44d, 1000 Ljubljana      Facebook     Linkedin linkedin