Email: info@rekruter.si Mob: + 386 51 350 440 Naslov: Litostrojska 44d, 1000 Ljubljana September

Kadrovske novičke

Stroški za prehrano med delom in kadrovske štipendije


Ana je pred 3 tedni napisalaKADROVSKE NOVIČKE – SEPTEMBER 2022

Zneski maksimalnega neobdavčenega nadomestila za prehrano med delom se lahko povišajo od 1.9.2022 dalje.

Vlada Republike Slovenije ja na seji 30.8.2022 sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 113/22), ki zvišuje maksimalno neobdavčeno višino prehrane med delom na 7,96 EUR.

Prav tako se zviša maksimalno neobdavčeno povračilo stroškov za prehrano med delom za delavce, ki so na delu prisotni 10 ur ali več na 0,99 EUR za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu.

Uredba daje možnost, da delodajalec zviša povračilo stroškov višine prehrane med delom.

Delodajalci, ki jih kolektivne pogodbe (npr. KP za kovinsko industrijo in KP za elektroindustrijo) zavezujejo k izplačilu prehrane na delu v višini zgornjega zneska veljavne uredbe Vlade RS, bodo morali zneske prilagoditi, razen v primeru če delodajalec zagotavlja delavcem topli obrok.

Delodajalci, ki jih kolektivne pogodbe ne zavezujejo k najvišjemu izplačilu nadomestil za prehrano med delom (KP trgovine, za gradbene dejavnosti, za gostinstvo, za grafične dejavnosti i.t.d.), se lahko sami odločijo o dvigu višine nadomestila za prehrano.

 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

Začelo se je novo šolsko leto in z njim povezane možnosti kadrovskih štipendij za šolsko leto 2022/23. Kadrovske štipendije so tudi ena izmed oblik strategij pridobivanja kadrov in dolgoročnega razvoja podjetja.

Za vas smo pripravili nekaj ključnih informacij:

  • Vsi štipenditorji v Sloveniji, ki podeljujejo štipendije po drugih predpisih in ne po Zakonu o štipendiranju, morajo skladu vsako leto redno poročati o vseh štipendijah, ki jih izplačujejo. Zakonski rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 je najkasneje do 31. decembra 2022.
  • Poročanje je možno preko spletne aplikacije na naslednji povezavi https://emddsz.gov.si/iscsd_mp/app
  • Delodajalci lahko svoje potrebe po štipendistih in razpisu štipendijskih mest objavite preko spletnega portala Javnega štipendijskega sklada »Izmenjevalnica« na naslednji povezavi https://www.srips-rs.si/stipendije/izmenjevalnica.
  • Dodatne informacije o možnostih štipendiranja ter pogosta vprašanja najdete na spletni strani https://www.srips-rs.si/stipendije/kadrovske-stipendije.

#najboljšisoznami

Email: info@rekruter.si    Mob: + 386 51 350 440     Naslov: Litostrojska 44d, 1000 Ljubljana      Facebook     Linkedin linkedin