Email: info@rekruter.si Mob: + 386 51 350 440 Naslov: Litostrojska 44d, 1000 Ljubljana Rekruter za podjetja

NAJBOLJŠI SO Z NAMI

 

 

ISKANJE IN SELEKCIJA KADRA

Ne najdete ustreznega kadra?  Si želite imeti najboljše zaposlene na ključnih delovnih mestih?  
Zagotavljamo vam rešitve na področju iskanja strokovnega in vodstvenega kadra.
Specializirani smo za iskanje na področju:
 • Tehničnega in proizvodnega inženiringa
 • IT sektorja in telekomunikacij
 • Prodaje in marketinga
 • Financ, računovodstva in bančništva
 • HR managementa
 • Prava
Z dolgoletnimi izkušnjami, poznavanjem trga dela ter prijaznim in profesionalnim pristopom, vam v hitrem času najdemo prave kandidate za odprta delovna mesta.  Skozi proces iskanja sledimo vašim potrebam  ter poiščemo kandidate, ki se ujemajo z vašimi zahtevami in organizacijsko kulturo.  S strukturiranim procesom selekcijskih intervjujev vam odvzamemo tveganje, saj verjamemo v naše storitve in nudimo garancije na naše storitve.
 
 
 

PSIHOLOŠKA TESTIRANJA

Ste že izbrali kandidata, pa niste prepričani, da ima prave osebnostne lastnosti za delovno mesto?
Vas skrbi, če se bo zaposleni vklopil v team? Želite  sodelavcu ponuditi napredovanje, pa niste prepričani, da ima ustrezne vodstvene sposobnosti?

V ta namen vam nudimo psihološka testiranja, kjer z različnimi nizi testov pri kandidatih ali zaposlenih preverjamo:
 • Osebnostne lastnosti
 • Intelektualne sposobnosti
 • Sposobnost koncentracije
 • Motivacijo
Na podlagi psiholoških testiranj in poglobljenega pogovora z usposobljenim psihologom vam pripravimo strokovno poročilo.
 
 
 

RAZVOJ KADROV IN UPRAVLJANJE S TALENTI

Želite, da vaši zaposleni nadgrajujejo svoje kompetence in ostanejo motivirani?
Storitev razvoja zaposlenih izvajamo v skladu z vašimi dejanskimi potrebami in  poslovnimi ter kadrovskimi strategijami.  Storitev izvajamo na sledeči način:
 • Posnetek in analiza stanja z ocenjevalnimi centri in 360° ocenjevanjem zaposlenih
 • Oblikovanje strategije in izvedba razvoja kadrov
 • Izvedba delavnic in ustreznih aktivnosti
 • Spremljanje in podajanje povratnih informacij
 • Vodenje in izobraževanje na področju letnih razgovorov

 

 

OCENJEVALNI / ASSESSMENT CENTER

Bi se radi prepričali, da ima kandidat prave kompetence in bo ustrezno reagiral v poslovnih situacijah?  Se bo zaposleni znašel v novem teamu?
Ocenjevalni center je kompleksen ocenjevalni proces, ki ga uporabljamo pri selekcijskem postopku ali pri razvoju že obstoječih zaposlenih. Sestoji in različnih individualnih ali skupinskih nalog, kjer usposobljeni ocenjevalci  ocenjujejo kompetence in vedenja, ki jih posamezniki potrebujejo za dotična delovna mesta.  

Vrste nalog, ki se jih poslužujemo v okviru ocenjevalnega centra:
 • Skupinske in individualne naloge
 • Igra vlog
 • Simulacija delovnih nalog
 • Študije primerov
 • »In basket«  naloge
 • Prezentacije
Naloge vedno opredelimo skupaj z naročnikom glede na zahtevane kompetence in konkretno delovno mesto.

 
 

OUTPLACEMENT

Morate zmanjševati število zaposlenih in bi želeli svojim sodelavcem omogočiti čim lažji prehod do nove zaposlitve?
Outplacement je storitev poglobljenega kariernega svetovanja, predvsem ob prestrukturiranju ter zmanjševanju števila zaposlenih znotraj podjetja. Glavni namen opravljanja takšne storitve je ublažiti posledice poslovnih odločitev glede zmanjševanja števila zaposlenih. S poslovnega vidika lahko koristi takšne storitve najdemo v izboljšanju podobe podjetja v očeh javnosti, v podpori menedžerjem pri uvajanju sprememb ter v dvigu morale obstoječih zaposlenih.  Vključenim posameznikom pa želimo kar najhitreje pomagati do nove zaposlitve ter novih kariernih priložnosti.
 
 
 

KADROVSKI OUTSOURCING

Vam kadrovska administracija vzame preveč časa in se ne morete osredotočiti na ključne vidike kadrovske funkcije?
 
Vas skrbi, da vaši interni akti niso usklajeni z delovno-pravno zakonodajo? 
Nudimo vam podporo pri delnem ali celotnem vodenju kadrovske službe:
 • Pregled in priprava novih pogodb o zaposlitvi
 • Vodenje kadrovskih evidenc
 • Pregled in vodenje personalnih map
 • Vodenje celotne kadrovske dokumentacije v skladu s delovno-pravno zakonodajo
 • Priprava sistemizacije in drugih internih aktov
 
 

DELAVNICE IN COACHING

Želite nadgraditi veščine vodenja ali komuniciranja v vašem podjetju? Kako povečati učinkovitost in motivacijo zaposlenih?
Nudimo vam izobraževanja in delavnice s področja kadrovskih vsebin in medosebnih odnosov.

Izvajamo delavnice z naslednjih področij:
 • Uspešna komunikacija
 • Vodenje
 • Delo v teamu
 • Motivacija
 • Razreševanje konfliktov
 • Selekcija kadra
Delavnice in coaching izvajamo na individualni ali skupinski ravni ter jih vedno prilagodimo vašim konkretnim potrebam.
 
 

OSTALE KADROVSKE STORITVE

Glede na potrebe naročnika izvajamo še naslednje kadrovske storitve, kjer se izvedba in konkreten projekt prilagodi specifičnim potrebam naročnika.

Planiranje kadrov
 • Analiza obstoječega stanja (število in struktura zaposlenih)
 • Analiza bodočih potreb na osnovi trenutnih trendov in izračun teoretičnih potreb
 • Analiza odklona (upošteva se fluktuacija, absentizem, nesreče pri delu, porodniški dopusti, krajši delovni čas, upokojitve, dopusti)
 • Ugotavljanje potreb na osnovi predhodnih analiz
 • Plan pridobivanja ustreznih kadrov (zaposlovanje, izobraževanje, napredovanje, zmanjševanje fluktuacije)
Sistem motiviranja in nagrajevanja
 • Sistem vrednotenja del
 • Sistem motiviranja (denarnega in nedenarnega)
Proces varstva in zdravja pri delu
 • Vzpostavitev sistema zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja (vzpostavitev pogojev za varno delo, ergonomija na delovnem mestu, promocija zdravja, sistem preprečevanja nesreč pri delu, integracija invalidov, odpravljanje in preprečevanje alkoholizma)
 • Vzpostavitev sistema požarnega varstva
 

Email: info@rekruter.si    Mob: +386 41 208 605    Naslov: Litostrojska 44d, 1000 Ljubljana      Facebook     Linkedin linkedin
Imamo novo stran namenjeno izključno IT strokovnjakom.

Preveri na REKRUTECH.SI